top of page

Wat doen we voor u

Processtappen

1. Uitvoeren globaal haalbaarheidsonderzoek

 

2. Opzetten business case doordecentralisatie

  • Wat zijn de effecten op de balans?

  • Wat zijn de effecten op de exploitatierekening over de looptijd?

  • Wat zijn de cashflow-effecten?

  • Hoe ziet de meerjarenraming eruit?

  • Kunnen we sturen op de verschillende effecten van de doordecentralisatie?
     

3. Welke voor- en nadelen zijn er?

 

4. Tegen welke risico’s lopen we aan?

 

5. Hoe loopt het besluitvormingstraject?

 

6. Is het uitvoeren van een 2opinion wenselijk?

 

7. Hoe loopt de beoordeling door het Ministerie van OCW?

 

8. Hoe komen we tot een contract waarin de rechten en plichten van

    zowel school als gemeente wordt gewaarborgd?

 

9. Hoe werkt schatkistbankieren?

lees meer
lees meer
lees meer
lees meer
lees meer
Haalbaarheidsonderzoek

Middels een globaal haalbaarheidsonderzoek van ongeveer een dag gebaseerd op uw jaarrekening/meerjarenraming en de details van uw huisvestingswensen (nieuwbouw en/of onderhoud en/of bestaande bouw) kan de WestM Groep u op hoofdlijnen de mogelijkheden van een doordecentralisatie toelichten.

 

Business case

De WestM Groep bouwt met u een business case doordecentralisatie, die de effecten van de doordecentralisatie helder in beeld brengt over de looptijd. De business case bestaat uit een op u toegesneden meerjaren balans, exploitatierekening en cashflow overzicht. Ook kunnen eenvoudig gevoeligheidsanalyses uitgevoerd worden, afgestemd op uw specifieke wensen en situatie.

In de business case worden ook de voor- en nadelen en risico’s zichtbaar gemaakt.

 

Besluitvormingstraject 

De WestM Groep begeleidt u om in verbondenheid zowel intern als extern tot een gedragen besluitvormingstraject te komen. Denk aan besluitvorming in het management team, binnen het College van Bestuur, met de ondernemingsraad, met de Raad van Toezicht, met de desbetreffende gemeente(n).

Is er een 2 opinion van de huisaccountant nodig als waarborg in een zorgvuldig besluitvormingstraject?

 

Contract

Een doordecentralisatie vergt een zorgvuldig op uw situatie toegesneden contract. Waarin op een volstrekt transparante manier de rechten en plichten van partijen worden gewaarborgd. Denk hierbij onder andere aan hoe om te gaan met het economisch claimrecht, wat is een right of first refusal, moet er een hypotheek en/of pandrecht gevestigd worden, op welke manier eindigt het doordecentralisatie contract?

 

Schatkistbankieren

VO en PO scholen mogen rechtstreeks bij de Staat lenen middels schatkistbankieren (geïntegreerd middelenbeheer). Dit levert een rentevoordeel op ten opzichte van andere financieringsmogelijkheden. Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van schatkistbankieren en hoe regel je zoiets. De WestM Groep kan u begeleiden in de aanvraag.

Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
bottom of page