top of page
WestM Groep

WestM Groep

Netwerk van professionals

Netwerk van professionals

Afgestemd op uw wensen

Afgestemd op uw wensen

Afspraak is afspraak

Afspraak is afspraak

In onderlinge verbondenheid

In onderlinge verbondenheid

Hands on mentaliteit

Hands on mentaliteit

Inhoudelijk gedreven

Inhoudelijk gedreven

Kennis van zaken

Kennis van zaken

Gevoel voor politieke verhoudingen

Gevoel voor politieke verhoudingen

Oplossingsgericht

Oplossingsgericht

Gaudete

Gaudete

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Doordecentralisatie van onderwijshuisvesting vindt plaats wanneer een gemeente huisvestingstaken, met bijbehorende middelen van een PO/VO school geheel of gedeeltelijk, overdraagt aan deze school. Dit is mogelijk gemaakt gelijk met de invoering van de decentralisatie van taken van Rijk naar gemeenten in 1997.
Een belangrijke huisvestingstaak van een gemeente is het leveren van schoolgebouwen voor primair (PO) en voortgezet onderwijs(VO).

 

Volledige doordecentralisatie komt tot stand als een gemeente alle huisvestingstaken overdraagt. De scholen worden zelfstandig eigenaar en verantwoordelijk voor bouw en financiering van de huisvesting. Het binnen en buiten onderhoud van de schoolgebouwen is al sinds 2005 de volledige verantwoordelijkheid van VO scholen en sinds 2015 de verantwoordelijkheid voor de PO scholen.

 

Als WestM Groep zijn we gespecialiseerd in de bedrijfsvoering van scholen en specifiek deskundig in doordecentralisatie en herfinancierings- vraagstukken.
Een doordecentralisatie vergt een zorgvuldige afweging van risico’s en belangen, naast een volledig inzicht in de (financiële) gevolgen voor alle belanghebbenden.
Wij zien doordecentralisatie als een kans, die kan bijdragen aan forse besparingen en/of dekking kan genereren voor extra investeringsruimte, zonder dat er extra risico gelopen wordt.

 

Hands on kunnen wij stap voor stap met u, en afgestemd op uw organisatie, de gevolgen van een doordecentralisatie voor u inzichtelijk maken waarbij wij risico-inzicht en risico-beheersing essentieel vinden.
 

Schatkistbankieren in Alphen aan de Rijn

Het onderwijs in Alphen aan den Rijn staat een mega-investering te wachten.

De drie grote middelbare scholen willen voor maar liefst 79 miljoen hun oude gebouwen vervangen en opknappen. De gemeente draagt 59 miljoen bij, de scholen gaan ‘schatkistbankieren’ om het verschil te overbruggen. 
Bekijk het filmpje hieronder.

Dit project is begeleid en uitgewerkt door de WestM Groep

Krimp te lijf met Campus Dokkum

De Campus Dokkum vergde tien jaar overleg en soms strijd met de gemeente.

Nu is de kogel door de kerk en kan er voor 15 miljoen worden gebouwd.

>>> lees het gehele artikel

Processtappen doordecentralisatie

Zie wat de WestM Groep voor u kan betekenen en neem vrijblijvend contact met ons op

Bel 06 - 514 175 76
 1. Uitvoeren globaal haalbaarheidsonderzoek

 2. Opzetten business case doordecentralisatie
  - Wat zijn de effecten op uw
    vermogenspositie over de looptijd?
  - Wat zijn de effecten op uw
    exploitatierekening over de looptijd?
  - Wat zijn de cashflow-effecten?
  - Hoe ziet de meerjarenraming eruit?
  - Kunnen we sturen op de verschillende
    effecten van doordecentralisatie?

 3. Welke voor- en nadelen zijn er?

 4. Welke risico’s zijn er?

 5. Hoe loopt het besluitvormingstraject?

 6. Is het uitvoeren van een 2opinion door een accountant wenselijk?

 7. Hoe loopt de beoordeling door het Ministerie van OCW?

 8. Hoe komen we tot een contract waarin de rechten en plichten van zowel school als gemeente wordt gewaarborgd?

 9. Hoe werkt schatkistbankieren?


>>> lees alles over de processtappen

Prezi Presentatie
Casus: 'Te mooi om waar te zijn'
Casus Onderwijshuisvesting Doordecentralisatie

Dit project is begeleid en uitgewerkt door de WestM Groep

Recente ontwikkelingen

De huidige renteontwikkeling is dermate gunstig dat er forse besparingen zijn te realiseren met een specifieke vorm van doordecentraliseren. Bij deze herfinancieringsvorm leent het PO/VO bestuur middels schatkistbankieren rechtstreeks bij de Minister van Financiën en neemt daarmee de financiering over van de gemeente.

 

>>> Actuele recente ontwikkeling

bottom of page