top of page

Wat doen we voor u

Processtappen

Haalbaarheidsonderzoek

Middels een globaal haalbaarheidsonderzoek van ongeveer 1 a 2 dagen 

gebaseerd op uw jaarrekening/meerjarenraming en de details van uw 

huisvestingswensen (nieuwbouw en/of onderhoud en/of bestaande bouw) kan 

de WestM Groep u op hoofdlijnen de mogelijkheden van een 

doordecentralisatie toelichten.

 

Business case

De WestM Groep bouwt met u een business case doordecentralisatie, die de 

effecten van de doordecentralisatie helder in beeld brengt over de looptijd. De 

business case bestaat uit een op u toegesneden meerjaren balans, 

exploitatierekening en cashflow overzicht. Ook kunnen eenvoudig 

gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd, afgestemd op uw specifieke wensen 

en situatie.

In de business case worden ook de voor- en nadelen en risico’s zichtbaar 

gemaakt.

 

Besluitvormingstraject 

De WestM Groep begeleidt u om in verbondenheid zowel intern als extern tot 

een gedragen besluitvormingstraject te komen. Denk aan besluitvorming in het 

management team, binnen het College van Bestuur, de ondernemingsraad, de 

Raad van Toezicht, en met de desbetreffende gemeente(n).

Is er een 2 opinion van een accountant nodig als waarborg in een zorgvuldig 

besluitvormingstraject?

 

Contract

Een doordecentralisatie vergt een zorgvuldig op uw situatie toegesneden 

contract. Waarin op een volstrekt transparante manier de rechten en plichten 

van partijen worden gewaarborgd. Denk hierbij onder andere aan hoe om te 

gaan met het economisch claimrecht, wat is een right of first refusal, moet er 

een hypotheek en/of pandrecht gevestigd worden, op welke manier eindigt het 

doordecentralisatie contract?

 

Schatkistbankieren

VO en PO scholen mogen rechtstreeks bij de Staat lenen middels 

schatkistbankieren (het zogenaamde geïntegreerd middelenbeheer). Dit levert 

een rentevoordeel op ten opzichte van andere financieringsmogelijkheden. 

Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van schatkistbankieren en hoe regel je 

zoiets. De WestM Groep kan u begeleiden in de aanvraag.

bottom of page