top of page

Bedrijfsvoering

Als complexiteit om duidelijkheid vraagt

De WestM Groep is een netwerk van zelfstandige professionals op het gebied van financiën en HRM.

 

In de afgelopen 15 jaar heeft de WestM Groep zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van bedrijfsvoering, financiële vraagstukken en doordecentralisatie van onderwijshuisvesting in vooral de onderwijssector.

Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in sociale plannen in de zorg, waarvoor we het “Handboek Sociaal Plan voor de overheid (2012)” en recentelijk “Sociaal Plan in meer dan 225 vragen” hebben geschreven.

 

Visie van WestM

 

WestM Groep linkt de algemene term bedrijfsvoering aan de Planning en Control (P&C) cyclus van een onderwijsinstelling.

P&C staat voor de cyclische weergave van de strategische (financiële) planning en hoe deze (vaak niet) is ingericht. Zodanig dat er sprake is van ‘in control’ zijn van de organisatie, zodat de financiële functie ondersteunend kan worden voor het onderwijs in plaats van leidend.

 

De opbouw van de cyclus gaat in de tijd van Beleid naar Begroten, naar Voortgangscontrole en het afleggen van Verantwoording.

 

Beleid gaat over ‘de stip op de horizon’, over wat je als organisatie wil zijn en vervolgens hoe je daar komt. Het gaat over gestelde (onderwijskundige) doelen en daarbij behorende succesfactoren, vaak verwerkt in een schoolplan en uitgewerkt in een jaarplan. Beleid gaat ook over leiderschap en de gewenste inzet van middelen versus de beschikbare middelen van de organisatie. Maar ook over Governance en de tevredenheid van je stakeholders.

Begroten is het naar geld vertalen van je beleid zodanig dat je organisatie stuurbaar wordt om de gestelde doelen te halen. Natuurlijk ligt een groot deel van de inzetbare middelen vast in personeel en eerder gemaakte keuzes.

Voortgangscontrole is gericht op het periodiek toetsen of je nog op koers ligt met je beleid, en meer op korte termijn, hoe de realisatie van de exploitatie zich verhoudt tot je begroting (Middelen: uitputtingsrapportages, 4- en 8-maand rapportages, personeels- en leerling tevredenheidsonderzoeken, etc.).
Verantwoording afleggen gebeurt zowel intern (ouders, MR en RvT) als extern middels de jaarrekening of middels inspectie-onderzoeken.

 

Aanpak van WestM

 

Als WestM hebben we vanuit de praktijk een aanpak ontwikkeld voor het herstructureren van onderwijsinstellingen die niet ‘in control’ zijn.

Vanuit het opstellen van een gedragen begroting, via daarop toegesneden voortgangsrapportages, naar het afleggen van verantwoording en tegelijkertijd vaststellen waarom je niet ‘in control’ bent. Om uiteindelijk daarmee op zoek te gaan naar een structurele oplossing. Wij gaan er daarbij vanuit dat financiële tekorten een symptoom zijn van een inadequate bedrijfsvoering ofwel het niet benutten van aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Als WestM hebben we de afgelopen 15 jaar een scala aan uiteenlopende onderwerpen voorbij zien komen. Wij zijn daardoor breed ingevoerd in de bedrijfsvoering en bijbehorende vraagstukken binnen onderwijsinstellingen. Op basis van onze opgedane kennis en ervaringen zijn wij in staat om snel tot de kern te komen en passende oplossingsstrategieën te formuleren. In onze ogen zorgen financial control en een gezonde bedrijfsvoering voor rust. Rust die nodig is om te kunnen focussen op waar het binnen een onderwijsinstelling echt om gaat, het geven van kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig onderwijs.

 

Rol van WestM

 

Soms nemen we verantwoordelijkheid als directeur, soms als adviseur, net wat u nodig hebt. In de cv’s van onze partners kunt u zien bij welke onderwerpen we betrokken zijn geweest.
Enkele kernbegrippen:

Opzet P&C cyclus, directeur bedrijfsvoering, hoofd administratie, adviseur bestuur en Raad van Toezicht, leiderschap, fusies, doordecentralisatie, governance, overnames.

bottom of page