top of page

Disclaimer

“Deze website bevat alleen algemene informatie waarbij u op eigen risico gebruik maakt van deze site. Wij zijn niet direct en indirect aansprakelijk voor het gebruik van de informatie van deze website.
U mag gebruik maken van deze website ter informatie, voor zover het niet voor commerciële doeleinden bestemd is en u bij gebruik ervan een expliciete auteursrechtelijke bron vermeld.”

bottom of page